månadsarkiv: augusti 2014

Hur gör prinsessor?

Många gånger har jag blivit kontaktad av förskolor som velat berätta vilken glädje mina böcker om Prinsessan och Prinsen har spridit på förskolor runt om i landet. En del har använt böckerna för att jobbat med genusfrågor. Andra har använt böckerna för inspiration till egna sagor och bilder.

Jag har känt att det vore bra om det fanns ett pedagogiskt material kring böckerna. Som inspiration och som en slags grund att utgå ifrån. Jag visste att jag själv inte skulle kunna åstadkomma detta så jag frågade läromedelsavdelningen på Natur&Kultur om det fanns intresse. Det fanns det och tack vare två begåvade författare med kunskap i området var boken ett faktum. Jag vill passa på att tacka författarna Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck för ett toppenjobb!

Så låt mig presentera Hur gör prinsessor

http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskola/Social-utveckling/Hur-gor-prinsessor/